a
THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
a
ĐỊA CHỈ WEBSITE ĐỌC SÁCH EBOOK MIỄN PHÍ

ĐỊA CHỈ WEBSITE ĐỌC SÁCH EBOOK MIỄN PHÍ

  • 14/04/2014
1. FreeBookSpot:
http://www.freebookspot.es/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.freebookspot.es/&usg=ALkJrhgeDAHDHRB-ETrEIxNarhZ292rujA

FreeBookSpot là một nguồn trực tuyến ebook miễn phí tải về miễn phí với 4485 E-BOOKS trong 96 loại đó lên đến 71,97 GB.
Bạn có thể tìm kiếm và tải sách miễn phí trong các chuyên mục như khoa học, kỹ thuật, lập trình, tiểu thuyết và nhiều cuốn sách khác. Không cần đăng ký để tải về sách điện tử miễn phí.

2. Miễn Phí-Ebook:
http://www.free-ebooks.net/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.free-ebooks.net/&usg=ALkJrhhy_mdt2DMMjLMlhlELVvcrgqlYyg

Miễn phí sách điện tử là một nguồn trực tuyến để tải ebook miễn phí, nguồn lực và tác giả ebook ebook. Bên cạnh ebook miễn phí, bạn cũng tải về các tạp chí miễn phí hoặc trình ebook của riêng bạn.
Bạn cần để trở thành một thành viên miễn phí-EBooks.Net để truy cập thư viện của họ. Đăng ký là miễn phí.

3. ManyBooks :
http://manybooks.net/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://manybooks.net/&usg=ALkJrhiUiCtzqWjJCyvWZ97ryXba5Q2ibw

ManyBooks cung cấp sách điện tử miễn phí cho PDA, iPod hoặc eBook Reader. Bạn có thể duyệt một cách ngẫu nhiên cho một ebook thông qua các tiêu đề phổ biến nhất, các khuyến nghị hoặc ý kiến gần đây cho du khách. Có 21.282 sách điện tử có sẵn ở đây và tất cả đều miễn phí!

4. GetFreeEBooks:
http://www.getfreeebooks.com/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.getfreeebooks.com/&usg=ALkJrhiwe_DOMZTy4lAni_svPTUcysIwrw

GetFreeEBooks là một trang web ebook miễn phí, nơi bạn có thể tải sách miễn phí hoàn toàn miễn phí. Tất cả các ebooks trên trang web là ebook miễn phí tải về pháp lý.

5. FreeComputerBooks:
http://freecomputerbooks.com
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://freecomputerbooks.com/&usg=ALkJrhjXqR9SS6AZo4LfTY3lkFWqYG7yzQ

FreeComputerBooks bao gồm một bộ sưu tập lớn của máy tính miễn phí trực tuyến, Lập trình, Toán, Sách kỹ thuật, Giảng viên chú ý và Hướng dẫn. Nó rất tốt được phân loại theo chủ đề, với 12 hạng mục cấp cao nhất, và hơn 150 tiểu mục.

6. FreeTechBooks
http://freetechbooks.com
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.freetechbooks.com/&usg=ALkJrhgRiAD0kBCXY9ffyWT0G08QyQM3GA

FreeTechBooks danh sách miễn phí khoa học máy tính trực tuyến, kỹ thuật và lập trình cuốn sách, sách giáo khoa và bài giảng, tất cả đều là hợp pháp và tự do có sẵn trên Internet.Trong suốt FreeTechBooks , các điều khoản khác được sử dụng để tham khảo một cuốn sách, như ebook, văn bản, tài liệu, chữ viết lồng hoặc ghi chú.

7. Scribd
http://vi.scribd.com/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.scribd.com/&usg=ALkJrhj4teYXmpb08sg_GspIm0twABYkZg

Scribd , các tài liệu chia sẻ trang web trực tuyến hỗ trợ Word, Excel, PowerPoint, PDF và các định dạng phổ biến khác. Bạn có thể tải về một tài liệu hoặc nhúng nó vào blog của bạn hoặc trang web.

8. Globusz
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://ww38.globusz.com/&usg=ALkJrhiVNFvorGtVa1mja6CfiEh8EjWz-Q

Globusz là một nhà ePublishing độc đáo, chuyên tải eBook miễn phí. Họ cũng cung cấp một ngôi sao tuyệt vời Đánh giá Showcase cho các tác giả mới và phát triển.

9. KnowFree
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://knowfree.net/&usg=ALkJrhiqepSlYPQ0xd9LlKDIT1XsJdQZXw

KnowFree là một cổng thông tin web nơi người dùng có thể trao đổi một cách tự do sách điện tử, đào tạo video và các tài liệu khác cho mục đích giáo dục và tự thực hành.

10. OnlineFreeEBooks
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.onlinefreeebooks.net/&usg=ALkJrhgqJGbCmK3q-Z0JfVsC1cl64swtbQ

OnlineFreeEBooks cung cấp liên kết đến ebooks khác nhau (chủ yếu là trong pdf) kéo dài trong 9 hạng mục lớn là: Ô tô Ebooks, Ebooks kinh doanh, Kỹ thuật Ebooks, tiện ích Ebooks, Ebooks phần cứng, Sức khỏe & Y Ebooks, Sở thích Ebooks, Lập trình & Công nghệ Ebooks, Thể thao & Võ nghệ thuật Ebooks.

11. MemoWare
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.memoware.com/&usg=ALkJrhi3Q90YOjtIATH7JEtbWonHvARCqw

MemoWare có một bộ sưu tập độc đáo của hàng ngàn tài liệu (cơ sở dữ liệu, tài liệu, bản đồ, tài liệu tham khảo kỹ thuật, danh sách, vv) định dạng đặc biệt để dễ dàng thêm vào thiết bị của bạn PalmOS, Pocket PC, Windows CE, EPOC, Symbian hoặc thiết bị cầm tay khác.

12. OnlineComputerBooks
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.onlineprogrammingbooks.com/&usg=ALkJrhhGEcdpYGWQe_y1bioaFJaxUCGbhA

OnlineComputerBooks chứa chi tiết về sách máy tính miễn phí, ebook miễn phí, sách trực tuyến miễn phí và chương mẫu liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính, Internet, kinh doanh, Marketing, Toán, Vật lý và Khoa học được cung cấp bởi các nhà xuất bản và tác giả.

13. SnipFiles
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.snipfiles.com/&usg=ALkJrhiDdb77P6mleKOZXoU1Ypn402LEQg

SnipFiles cung cấp cho bạn ebook miễn phí và phần mềm hợp pháp của PLR, bán lại hoặc chủ quyền mang hoặc đạt được cho tất cả các sản phẩm trên trang của họ.

14. BookYards
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.bookyards.com/en/welcome&usg=ALkJrhhA76SoyUgvMx0m9xOelgNJbTay4g#.U1HcoFV_tCw

BookYards là một cổng thông tin web trong đó sách, tài liệu giáo dục, thông tin và nội dung sẽ được tự do cho bất kỳ ai có kết nối internet.

15. Sách Trực Tuyến Trang
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://digital.library.upenn.edu/books/&usg=ALkJrhhvZQOXo72DQHhc-FyQUFhAzcVaSg

Online Sách Trang là một bảng liệt kê trên 30.000 cuốn sách miễn phí trên mạng.


16. Baen Thư Viện Miễn Phí
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.baenebooks.com/c-1-free-library.aspx&usg=ALkJrhh1YJh098u37tG3sv_VR2rREnJPdg

Baen Thư viện miễn phí là một thư viện trực tuyến của tải về tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

17. EBookLobby
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.ebooklobby.com/&usg=ALkJrhiaKSiiu_t29U6q8obL7XoMzaveSw

Ebook miễn phí trong eBookLobby được chia thành các loại khác nhau. Categorys từ kinh doanh, nghệ thuật, điện toán và giáo dục. Chọn thể loại phù hợp với cuốn sách điện tử bạn đang tìm kiếm.

Nguồn: http://www.hongkiat.com/blog/20-best-websites-to-download-free-e-books/
1. FreeBookSpot:
http://www.freebookspot.es/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.freebookspot.es/&usg=ALkJrhgeDAHDHRB-ETrEIxNarhZ292rujA

FreeBookSpot là một nguồn trực tuyến ebook miễn phí tải về miễn phí với 4485 E-BOOKS trong 96 loại đó lên đến 71,97 GB.
Bạn có thể tìm kiếm và tải sách miễn phí trong các chuyên mục như khoa học, kỹ thuật, lập trình, tiểu thuyết và nhiều cuốn sách khác. Không cần đăng ký để tải về sách điện tử miễn phí.

2. Miễn Phí-Ebook:
http://www.free-ebooks.net/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.free-ebooks.net/&usg=ALkJrhhy_mdt2DMMjLMlhlELVvcrgqlYyg

Miễn phí sách điện tử là một nguồn trực tuyến để tải ebook miễn phí, nguồn lực và tác giả ebook ebook. Bên cạnh ebook miễn phí, bạn cũng tải về các tạp chí miễn phí hoặc trình ebook của riêng bạn.
Bạn cần để trở thành một thành viên miễn phí-EBooks.Net để truy cập thư viện của họ. Đăng ký là miễn phí.

3. ManyBooks :
http://manybooks.net/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://manybooks.net/&usg=ALkJrhiUiCtzqWjJCyvWZ97ryXba5Q2ibw

ManyBooks cung cấp sách điện tử miễn phí cho PDA, iPod hoặc eBook Reader. Bạn có thể duyệt một cách ngẫu nhiên cho một ebook thông qua các tiêu đề phổ biến nhất, các khuyến nghị hoặc ý kiến gần đây cho du khách. Có 21.282 sách điện tử có sẵn ở đây và tất cả đều miễn phí!

4. GetFreeEBooks:
http://www.getfreeebooks.com/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.getfreeebooks.com/&usg=ALkJrhiwe_DOMZTy4lAni_svPTUcysIwrw

GetFreeEBooks là một trang web ebook miễn phí, nơi bạn có thể tải sách miễn phí hoàn toàn miễn phí. Tất cả các ebooks trên trang web là ebook miễn phí tải về pháp lý.

5. FreeComputerBooks:
http://freecomputerbooks.com
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://freecomputerbooks.com/&usg=ALkJrhjXqR9SS6AZo4LfTY3lkFWqYG7yzQ

FreeComputerBooks bao gồm một bộ sưu tập lớn của máy tính miễn phí trực tuyến, Lập trình, Toán, Sách kỹ thuật, Giảng viên chú ý và Hướng dẫn. Nó rất tốt được phân loại theo chủ đề, với 12 hạng mục cấp cao nhất, và hơn 150 tiểu mục.

6. FreeTechBooks
http://freetechbooks.com
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.freetechbooks.com/&usg=ALkJrhgRiAD0kBCXY9ffyWT0G08QyQM3GA

FreeTechBooks danh sách miễn phí khoa học máy tính trực tuyến, kỹ thuật và lập trình cuốn sách, sách giáo khoa và bài giảng, tất cả đều là hợp pháp và tự do có sẵn trên Internet.Trong suốt FreeTechBooks , các điều khoản khác được sử dụng để tham khảo một cuốn sách, như ebook, văn bản, tài liệu, chữ viết lồng hoặc ghi chú.

7. Scribd
http://vi.scribd.com/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.scribd.com/&usg=ALkJrhj4teYXmpb08sg_GspIm0twABYkZg

Scribd , các tài liệu chia sẻ trang web trực tuyến hỗ trợ Word, Excel, PowerPoint, PDF và các định dạng phổ biến khác. Bạn có thể tải về một tài liệu hoặc nhúng nó vào blog của bạn hoặc trang web.

8. Globusz
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://ww38.globusz.com/&usg=ALkJrhiVNFvorGtVa1mja6CfiEh8EjWz-Q

Globusz là một nhà ePublishing độc đáo, chuyên tải eBook miễn phí. Họ cũng cung cấp một ngôi sao tuyệt vời Đánh giá Showcase cho các tác giả mới và phát triển.

9. KnowFree
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://knowfree.net/&usg=ALkJrhiqepSlYPQ0xd9LlKDIT1XsJdQZXw

KnowFree là một cổng thông tin web nơi người dùng có thể trao đổi một cách tự do sách điện tử, đào tạo video và các tài liệu khác cho mục đích giáo dục và tự thực hành.

10. OnlineFreeEBooks
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.onlinefreeebooks.net/&usg=ALkJrhgqJGbCmK3q-Z0JfVsC1cl64swtbQ

OnlineFreeEBooks cung cấp liên kết đến ebooks khác nhau (chủ yếu là trong pdf) kéo dài trong 9 hạng mục lớn là: Ô tô Ebooks, Ebooks kinh doanh, Kỹ thuật Ebooks, tiện ích Ebooks, Ebooks phần cứng, Sức khỏe & Y Ebooks, Sở thích Ebooks, Lập trình & Công nghệ Ebooks, Thể thao & Võ nghệ thuật Ebooks.

11. MemoWare
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.memoware.com/&usg=ALkJrhi3Q90YOjtIATH7JEtbWonHvARCqw

MemoWare có một bộ sưu tập độc đáo của hàng ngàn tài liệu (cơ sở dữ liệu, tài liệu, bản đồ, tài liệu tham khảo kỹ thuật, danh sách, vv) định dạng đặc biệt để dễ dàng thêm vào thiết bị của bạn PalmOS, Pocket PC, Windows CE, EPOC, Symbian hoặc thiết bị cầm tay khác.

12. OnlineComputerBooks
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.onlineprogrammingbooks.com/&usg=ALkJrhhGEcdpYGWQe_y1bioaFJaxUCGbhA

OnlineComputerBooks chứa chi tiết về sách máy tính miễn phí, ebook miễn phí, sách trực tuyến miễn phí và chương mẫu liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính, Internet, kinh doanh, Marketing, Toán, Vật lý và Khoa học được cung cấp bởi các nhà xuất bản và tác giả.

13. SnipFiles
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.snipfiles.com/&usg=ALkJrhiDdb77P6mleKOZXoU1Ypn402LEQg

SnipFiles cung cấp cho bạn ebook miễn phí và phần mềm hợp pháp của PLR, bán lại hoặc chủ quyền mang hoặc đạt được cho tất cả các sản phẩm trên trang của họ.

14. BookYards
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.bookyards.com/en/welcome&usg=ALkJrhhA76SoyUgvMx0m9xOelgNJbTay4g#.U1HcoFV_tCw

BookYards là một cổng thông tin web trong đó sách, tài liệu giáo dục, thông tin và nội dung sẽ được tự do cho bất kỳ ai có kết nối internet.

15. Sách Trực Tuyến Trang
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://digital.library.upenn.edu/books/&usg=ALkJrhhvZQOXo72DQHhc-FyQUFhAzcVaSg

Online Sách Trang là một bảng liệt kê trên 30.000 cuốn sách miễn phí trên mạng.


16. Baen Thư Viện Miễn Phí
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.baenebooks.com/c-1-free-library.aspx&usg=ALkJrhh1YJh098u37tG3sv_VR2rREnJPdg

Baen Thư viện miễn phí là một thư viện trực tuyến của tải về tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

17. EBookLobby
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search?q=download ebook free&biw=1366&bih=705&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.ebooklobby.com/&usg=ALkJrhiaKSiiu_t29U6q8obL7XoMzaveSw

Ebook miễn phí trong eBookLobby được chia thành các loại khác nhau. Categorys từ kinh doanh, nghệ thuật, điện toán và giáo dục. Chọn thể loại phù hợp với cuốn sách điện tử bạn đang tìm kiếm.

Nguồn: http://www.hongkiat.com/blog/20-best-websites-to-download-free-e-books/